SEPIA, SANGWINA

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Tenk Konstantin
  • Technika: Sepia, sangwina, papier

Różne tematyki obrazów wykonane w technice sepia, sangwina.

Sepia - barwnik otrzymywany z gruczołu czernidłowego mątwy; rodzaj atramentu, wytwarzany z głowonogów, stosowany od końca XVIII w.

Sangwina – czerwono-brunatna kredka używana do tworzenia szkiców lub rysunków. Nazwa pochodzi od łacińskiego określenia krwi (sanguis, -inis). Mianem tym określa się również technikę rysunkową jak i rysunek wykonany tą techniką. Sangwiny używano już w renesansie (korzystał z niej m.in. Leonardo da Vinci przy tworzeniu szkiców do Ostatniej Wieczerzy).

Technikę rysunku, korzystającą z sangwiny oraz czerni i bieli nazywa się trois crayons.